Klantenvertellen  Webwinkelkeur


1bbae7777ff4e63b2d6c9d6d59e1b9c2.jpg
Algemeen
Geplaatst op 19 mei 2016 om 12:26

Milieuzone in stad blijkt zinloos


Utrecht - TNO maakt gehakt van de door vele automobilisten gehate milieuzones. Het verwachte effect kan niet bewezen worden, aldus de onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt.

De concentraties fijnstof in de lucht zijn weliswaar lager, maar na correcties blijft daar minder dan één procent van over. De stikstofdaling door het weren van oudere diesels is even minimaal. Het beboeten van duizenden automobilisten is mogelijk zinloos. Een motie van VVD- Kamerlid Visser om de zones af te schaffen kreeg in december een meerderheid, maar werd door de grote steden terzijde geschoven.

’Lucht kent geen grenzen’

De uitkomst van het TNO-rapport verbaast VVD-Kamerlid Barbara Visser niet. „We moeten Europese afspraken maken. Lucht houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Wat wil Utrecht, een hek om de stad?”

De Utrechtse CDA-fractie pleit ervoor de milieumaatregel af te schaffen. „Wij hebben altijd gezegd dat het effect van de milieuzone niet in verhouding staat tot de gevolgen voor individuele autobezitters. De evaluatie bewijst dat”, zegt fractievoorzitter Sander van Waveren.

Hij wijst erop dat er in Utrecht sinds een paar jaar schone bussen rijden en auto’s steeds schoner worden. De lucht kan ook daardoor schoner zijn geworden. Ook al werd de gemeentewens voor wetenschappelijke onderbouwing niet vervuld, houdt het bestuur toch vol dat de milieuzone effectief is. „Winst in de zin van levensduurverlenging en vermindering van ziektelast.” De gemeente zet nieuwe onderzoeken in gang.

Meer in ons nieuws